Diferents tipus de textos :

 • Biografia
 • Textos administratius :Instància, rebuts, factures
 • Llenguatge publicitari: Cartells, anuncis
 • Instructius :  receptes, medicaments, instruccions maquinària, jocs, …
 • Textos explicatius
 • Prospectes
 • Anuncis
 • Calendaris
 • Plànols
 • Fitxes tècniques
 • Còmics
 • Bibliografia

FACTURA
 

BIOGRAFIA-LEONARDO