CATÀSTROFES NATURALS

Dins les catàstrofes naturals treballem :

– La terra i la seva estructura ( Plaques Tectòniques)
– Els volcans
– Els terratrèmols
– Tsunamis
– Rissagues
– Huracans, Tifons, Caps de Fibló

LA INTERPRETACIÓ DE L’ESPAI I LA SEVA REPRESENTACIÓ

La interpretació de l’espai i la seva representació servirà per treballar:

La ubicació d’un objecte a l’espai.
Representar un espai a escala
Interpretar i representar mapes.
Orientar-se a l’espai per seguir un itinerari