JUGUEM AMB LES MATEMÀTIQUES.

 

ELS PROBLEMES MATEMÀTICS QUE PROPOSEM SÓN DE DIFERENTS TIPUS :

Problemes tancats, on bàsicament es té en compte les operacions de càlcul ( una o més)
Problemes oberts
Problemes geomètrics
Problemes per a demostrar
Problemes que s’han inventar a partir d’una operació
Problemes de raonament lògic
Problemes per a investigar ….

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/10376/0b52efc5-b0c9-422a-a730-3ae133eea5f5/cred02.pdf

EDUCACIÓ PRIMÀRIA .PROBLEMES: AMB HISTÒRIA, D’ESPAI, PER PENSAR, AMB PARANY.

PROBLEMAS EN CASTELLANO