EDUCACIÓ INFANTIL – LÒGICA –  Primària .
Són activitats destinades a provocar un procés intel•lectual que afavoreixi la deducció i la selecció de la informació imprescindible per resoldre un enigma, problema, la causa d’uns fets, ….

LÒGICA