Les activitats d’orientació espacial van dirigides a la descoberta de l’espai. Abans de passar a les fitxes gràfiques és necessari realitzar primer de tot : activitats amb el propi cos, moure’s i reconèixer un espai gran, activitats que reforcin la relació mà i ull…

Per tal de poder conèixer i interioritzar l’espai s’ha de partir de l’orientació i de l’estructuració, a fi de poder assolir el propi esquema corporal.