Myotragus balearicus (Mio-Tragus) era un mamífer ja extingit, de la família dels bòvids, semblant a una cabra .
Era més petit que un cabra. S’han trobat restes a algunes illes de les Balears.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Myotragus_balearicus