Els vestits i els balls de Mallorca, un projecte que va sorgir a partir d’un treball conjunt amb un grup d’escoles europees, en un Projecte Comenius, l’objectiu del qual era conèixer els vestits antics i els balls de cada zona. Després els alumnes varen exposar tot allò que havien après durant el projecte, compartiren així amb totes les escoles els coneixements apresos. Intervingueren escoles de Catalunya Nord (Estat francès), Girona, Mallorca, Romania, Itàlia

BALLS