Els víkings és un projecte que va sorgir a partir dels interessos dels alumnes de 5è.

A partir d’allò que ja sabien es van formular hipòtesis per tal d’ampliar els seus coneixements previs. A més, el mestre va facilitar la informació per poder cercar les preguntes que es formulaven els alumnes.

Es va intentar fer el projecte extensiu a d’altes àrees.

Alguns dels estereotips, que han arribat fins a l’actualitat, sobre els víkings  anaven refutant-se mentre els alumnes investigaven sobre el tema.