Projectes, material didàctic i contes per escoles

Edat Materals Didàctics

Maerial didàctic

CONCEPTES DIVERSOS

Les activitats d’orientació espacial van dirigides a la descoberta de l’espai. Abans de passar a les fitxes gràfiques és necessari realitzar primer de tot : activitats amb el propi cos, moure’s i reconèixer un espai gran, activitats que reforcin la… Continue Reading →

socials

HÀBITS  

Newer posts »

© 2021 Didàctica Escola — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑